Strona konfiguracji sieci

Strona konfiguracji sieci


Strona konfiguracji sieci przedstawia bieżące ustawienia i właściwości karty sieciowej urządzenia. Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci z urządzenia, należy wykonać następujące kroki.

1.
Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
2.
Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję RAPORT SIECI, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 Strona konfiguracji sieci