Ustawienie usług sieciowych

Ustawienie usług sieciowych


1.
Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
2.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ustawienie usług sieciowych) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ustawienie usług sieciowych), aby wybrać pozycję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ustawienie usług sieciowych) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ustawienie usług sieciowych), aby wybrać pozycję Usługi sieciowe, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ustawienie usług sieciowych) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ustawienie usług sieciowych), aby wybrać pozycję IPv4 lub IPv6, a następnie naciśnij przycisk OK.
5.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ustawienie usług sieciowych) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ustawienie usług sieciowych), aby wybrać pozycję Włączona lub Wyłączona, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 Ustawienie usług sieciowych