Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania

Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania


HP Color Laserjet CP2020 note Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania UWAGA:

Jeśli dla parametru Pokaż adres IP została wybrana wartość Włączona, adres IP będzie wyświetlany na panelu sterowania naprzemiennie ze wskaźnikami poziomu toneru w kasetach drukujących.

1.
Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
2.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania), aby wybrać pozycję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania), aby wybrać pozycję POKAŻ ADRES IP, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania), aby wybrać pozycję Tak lub Nie, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 Pokaż lub ukryj adres IP na panelu sterowania