Konfiguracja ręczna

Konfiguracja ręczna


1.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
2.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby wybrać pozycję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby wybrać pozycję KONFIG. TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby wybrać pozycję Ręczny, a następnie naciśnij przycisk OK.
5.
Naciśnij przycisk strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby zwiększyć wartość pierwszej części adresu IP. Naciśnij przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna), aby zmniejszyć wartość. Po wyświetleniu prawidłowej wartości naciśnij przycisk OK. Powtórz procedurę dla pozostałych trzech części adresu IP.
6.
Jeśli adres jest prawidłowy, użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby wybrać opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz krok 5 dla ustawień maski podsieci i domyślnej bramy.

lub

Jeśli adres jest nieprawidłowy, użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja ręczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja ręczna), aby wybrać opcję Nie, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz krok 5, aby wprowadzić właściwy adres IP, a następnie powtórz krok 5 raz jeszcze dla ustawień maski podsieci i domyślnej bramy.

HP Color Laserjet CP2020 Konfiguracja ręczna