Konfiguracja automatyczna

Konfiguracja automatyczna


HP Color Laserjet CP2020 note Konfiguracja automatyczna UWAGA:

Automatyczne jest domyślnym ustawieniem Konfiguracja sieciowa KONFIG. TCP/IP.

1.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
2.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja automatyczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja automatyczna), aby wybrać pozycję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja automatyczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja automatyczna), aby wybrać pozycję KONFIG. TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Konfiguracja automatyczna) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Konfiguracja automatyczna), aby wybrać pozycję Automatyczne, a następnie naciśnij przycisk OK.

Może minąć kilka minut, zanim automatyczny adres IP będzie gotowy do użycia.

HP Color Laserjet CP2020 note Konfiguracja automatyczna UWAGA:

Tryby automatycznej konfiguracji IP (BOOTP, DHCP lub AutoIP) można włączyć lub wyłączyć za pomocą wbudowanego serwera internetowego lub programu HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Konfiguracja automatyczna