Przepisy FCC

Przepisy FCC


Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:


Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
HP Color Laserjet CP2020 note Przepisy FCC UWAGA:

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

HP Color Laserjet CP2020 Przepisy FCC