Papier

Papier


W tym urządzeniu można wykorzystywać papier z makulatury, jeśli spełnia on parametry przedstawione w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. To urządzenie może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

HP Color Laserjet CP2020 Papier