Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet


Dzięki programowi HP Planet Partners można łatwo i bez dodatkowych opłat zwrócić w celu recyklingu kasety drukujące HP LaserJet, które osiągnęły moment zakończenia eksploatacji. Informacje o programie i odpowiednie instrukcje w wielu wersjach językowych są dołączone do każdej nowej kasety drukującej i opakowania materiałów eksploatacyjnych. Przesyłanie jednorazowo większej liczby zużytych kaset bardziej pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko niż przesyłanie każdej kasety pojedynczo.

Firma HP jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, począwszy od projektowania i produkcji, poprzez dystrybucję i obsługę, aż po odzysk materiałów. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners zapewnia prawidłowy odzysk materiałów z kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet przez przetwarzanie ich w sposób umożliwiający odzyskanie tworzyw sztucznych i metali przeznaczonych do wytwarzania nowych produktów i zapobiegający wyrzucaniu milionów ton odpadów na wysypiska. Ponieważ kasety są poddawane procesowi odzysku materiałów w celu wytworzenia nowego produktu, nie ma możliwości zwrócenia ich użytkownikowi. Dziękujemy za postępowanie w sposób przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego!

HP Color Laserjet CP2020 note Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet UWAGA:

Nalepki zwrotnej należy używać wyłącznie w celu zwrotu oryginalnej kasety drukującej dla urządzeń HP LaserJet. Nie należy używać tej nalepki w celu zwrotu kaset dla urządzeń atramentowych firmy HP, kaset firm innych niż HP, kaset ponownie napełnianych lub przerabianych oraz zwrotów gwarancyjnych. Informacje na temat odzysku materiałów z kaset do urządzeń atramentowych firmy HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet