Bezpieczeństwo lasera

Bezpieczeństwo lasera


Centrum Urządzeń Medycznych i Ochrony Radiologicznej (CDRH), przy Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych. Przepisom tym podlegają urządzenia sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsze urządzenie jest oznaczone certyfikatem produktów laserowych „klasy 1”, zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza urządzenia jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.

HP Color Laserjet CP2020 warning Bezpieczeństwo lasera OSTRZEŻENIE!

Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

HP Color Laserjet CP2020 Bezpieczeństwo lasera