Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności


zgodnie z normą ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Nazwa producenta:
Hewlett-Packard Company
Adres producenta:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
deklaruje, że produkt
Nazwa produktu:
HP Color LaserJet serii CP2020
Urzędowy numer produktu:2)
BOISB-0701-00
Obejmuje: CB500A — Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy
Opcje produktu:
Wszystkie
Kasety z tonerem:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
spełnia następujące specyfikacje produktu:
BEZPIECZEŃ­STWO:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (urządzenie laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Klasa B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Tytuł 47 CFR, Część 15 Klasa B) / ICES-003, Wydanie 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Dodatkowe informacje:
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy EMC 2004/108/EWG oraz dyrektywy Low Voltage Directive 2006/95/WE i został odpowiednio oznakowany symbolem HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Deklaracja zgodności.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.
1) Produkt był testowany w standardowej konfiguracji z systemami komputerowymi Hewlett-Packard.
2) Ze względów prawnych niniejszym urządzeniom przydzielono urzędowy numer produktu. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.
Boise, Idaho 83713, USA
Grudzień 2007 r.
Tylko w celach dotyczących przepisów:
Kontakt w Europie
Lokalne biuro sprzedaży i usług Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Niemcy, (faks +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt w USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefon: 208-396-6000)

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet CP2020 Deklaracja zgodności