Parametry elektryczne

Parametry elektryczne


HP Color Laserjet CP2020 warning Parametry elektryczne OSTRZEŻENIE!

Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu sprzedaży urządzenia. Nie wolno zmieniać napięcia roboczego. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.


Parametry elektryczne
Pozycja
Modele 110 V
Modele 220 V
Wymagania dotyczące zasilania
100 do 127 V (+/- 10%)
50 do 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 do 240 V (+/- 10%)
50 do 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania
6,0 A
3,0 A


Pobór mocy (średnio, w watach)1,4
Model produktu
Drukowanie (21 str./min)2,3
Gotowość2
Tryb uśpienia2
Wyłączone2
HP Color LaserJet CP2020 Series Drukarka
260
13
3.8
0.0

1 Podane wartości oparte są na danych wstępnych. Aby uzyskać aktualne informacje, patrz www.hp.com/support/ljcp2020series.

2 Pobór mocy oznacza najwyższe zmierzone wartości podczas drukowania w kolorze i w trybie monochromatycznym przy użyciu wszystkich standardowych wartości napięcia.

3 Drukarka HP Color LaserJet CP2020 Series drukuje do 21 str./min formatu Letter i 20 str./min formatu A4 w trybie monochromatycznym lub w kolorze.

4 Maksymalne rozpraszanie ciepła dla wszystkich modeli w trybie gotowości wynosi 41 BTU/godz.

HP Color Laserjet CP2020 Parametry elektryczne