Emisja dźwięku

Emisja dźwiękuHP Color LaserJet CP2020 Series1,2
Poziom hałasu
Deklarowany wg normy ISO 9296
Drukowanie (21 str./min)3
LWAd = 6,4 bela (A) [64 dB (A)]
Gotowość
LWAd = niesłyszalny
Poziom ciśnienia akustycznego: pozycja obserwatora
Deklarowany wg normy ISO 9296
Drukowanie (20 str./min)3
LpAm = 67 dB (A)
Gotowość
LpAm = niesłyszalny

1 Podane wartości oparte są na danych wstępnych. Aby uzyskać aktualne informacje, patrz www.hp.com/support/ljcp2020series.

2 Testowana konfiguracja: HP Color LaserJet CP2020 Series monochromatyczny druk jednostronny.

3 Szybkość drukarki HP Color LaserJet CP2020 Series wynosi 21/20 str./min w trybie kolorowymi i 21/20 str./min w trybie monochromatyczny (format Letter i A4).

HP Color Laserjet CP2020 Emisja dźwięku