Ponowne pakowanie urządzenia

Ponowne pakowanie urządzenia


Jeśli urządzenie ma zostać przeniesione lub przetransportowane do nowej lokalizacji, należy zapakować je w sposób opisany poniżej.

HP Color Laserjet CP2020 caution Ponowne pakowanie urządzenia OSTROŻNIE:

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu na skutek nieprawidłowego zapakowania odpowiada klient. Urządzenie musi być transportowane w pozycji pionowej.

Ponowne pakowanie urządzenia
HP Color Laserjet CP2020 caution Ponowne pakowanie urządzenia OSTROŻNIE:

Przed transportem urządzenia niezwykle ważne jest wyjęcie kaset drukujących. Jeśli kasety drukujące będą znajdować się w urządzeniu podczas transportu, toner wysypie się do wnętrza urządzenia.

Aby uniknąć uszkodzenia kaset drukujących, nie należy dotykać ich rolek, oraz należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.

1.
Wyjmij wszystkie cztery kasety drukujące i transportuj je oddzielnie.
2.
Jeżeli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania i materiałów pakunkowych. Jeśli opakowanie jest niedostępne, skontaktuj się z lokalnym urzędem pocztowym, aby uzyskać informacje na temat sposobu zapakowania urządzenia. Firma HP zaleca ubezpieczenie wysyłanego sprzętu.
HP Color Laserjet CP2020 Ponowne pakowanie urządzenia