Obsługa klienta

Obsługa klienta


Uzyskiwanie pomocy technicznej, bezpłatnie w okresie gwarancyjnym, w danym kraju/regionie
Przygotuj nazwę produktu, numer seryjny, datę zakupu i opis problemu.
Numery telefoniczne dla kraju/regionu znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania urządzenia oraz na stronie www.hp.com/support/.
Uzyskiwanie całodobowej pomocy przez Internet
www.hp.com/support/ljcp2020series
Uzyskiwanie pomocy dla urządzeń używanych z komputerami Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Pobieranie narzędzi, sterowników i informacji elektronicznych
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru
www.hp.com/go/suresupply
Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP
www.hp.com/buy/parts
Zamawianie dodatkowych usług i umów serwisowych w firmie HP
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Obsługa klienta