Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh

Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów MacintoshZmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia
1.
W menu File (Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj).
2.
Zmiana ustawień przypisanych do różnych menu
1.
W menu File (Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj).
2.
Zmiana ustawień przypisanych do różnych menu
3.
Puknij opcję Save as (Zapisz jako) w menu Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia.
Ustawienia te zostaną zachowane w menu Presets (Wstępne ustawienia). Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem.
Mac OS X V10.2.8
1.
Przejdź do menu Go (Idź) w programie Finder (Lokalizator), puknij opcję Applications (Aplikacje).
2.
Otwórz teczkę Utilities (Narzędzia), a następnie otwórz program Print Center (Centrum drukowania).
3.
Puknij kolejkę drukowania.
4.
W menu Printers (Drukarki) puknij polecenie Configure (Konfiguruj).
5.
Puknij menu Installable Options (Opcje instalacyjne).
HP Color Laserjet CP2020 note Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh UWAGA:

Ustawienia konfiguracji mogą być niedostępne w trybie klasycznym.

Mac OS X V10.3 lub Mac OS X V10.4
1.
W menu Apple puknij polecenie System Preferences (Właściwości systemu), a następnie opcję Print & Fax (Drukowanie i faksowanie).
2.
Puknij Printer Setup (Konfiguracja drukarki).
3.
Puknij menu Installable Options (Opcje instalacyjne).
Mac OS X V10.5
1.
W menu Apple puknij polecenie System Preferences (Właściwości systemu), a następnie opcję Print & Fax (Drukowanie i faksowanie).
2.
Puknij Options & Supplies (Opcje i materiały eksploatacyjne).
3.
Puknij menu Driver (Sterownik).
4.
Wybierz sterownik z listy, następnie skonfiguruj zainstalowane urządzenia opcjonalne.
HP Color Laserjet CP2020 Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh