Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh

Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh


Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

Tworzenie wstępnych ustawień drukowania
1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Wybierz sterownik.
3.
Wybierz ustawienia drukowania.
4.
W oknie Presets (Ustawienia wstępne) puknij pozycję Save As… (Zapisz jako…) i wpisz nazwę ustawienia.
5.
Puknij przycisk OK.
Używanie wstępnych ustawień drukowania
1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Wybierz sterownik.
3.
W oknie Presets (Ustawienia wstępne) wybierz ustawienie, którego chcesz użyć.
HP Color Laserjet CP2020 note Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh UWAGA:

Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję Standard (Standardowe).

HP Color Laserjet CP2020 Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh