Korzystanie ze znaków wodnych

Korzystanie ze znaków wodnych


Znak wodny (np. „Poufne”) jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.

1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).
3.
W pobliżu opcji Mode (Tryb) wybierz rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczystą informację. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczystą informację.
4.
Obok opcji Pages (Strony) wybierz, czy drukować znak wodny na wszystkich stronach, czy tylko na pierwszej.
5.
Obok opcji Text (Tekst) wybierz jedną ze standardowych informacji lub wybierz opcję Custom (Niestandardowy) i wpisz w polu nowy tekst.
6.
Określ pozostałe ustawienia.
HP Color Laserjet CP2020 Korzystanie ze znaków wodnych