Korzystanie z menu Services (Usługi)

Korzystanie z menu Services (Usługi)


Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, w menu Services (Usługi) można uzyskać informacje dotyczące urządzenia i stanu materiałów eksploatacyjnych.

1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Otwórz menu Services (Usługi).
HP Color Laserjet CP2020 Korzystanie z menu Services (Usługi)