Drukowanie okładki

Drukowanie okładki


Można również wydrukować osobną okładkę dla dokumentów zawierającą określony komunikat (np. „Poufne”).

1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Wybierz sterownik.
3.
Otwórz menu Cover Page (Okładka) i wybierz, czy drukować okładkę przed dokumentem — pozycja Before Document (Przed dokumentem) — czy po dokumencie — After Document (Po dokumencie).
4.
W menu Cover Page Type (Rodzaj okładki) wybierz komunikat, który ma zostać wydrukowany na okładce.
HP Color Laserjet CP2020 note Drukowanie okładki UWAGA:

Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opocję Standard (Standardowa) jako Cover Page Type (Rodzaj okładki).

HP Color Laserjet CP2020 Drukowanie okładki