Drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks)

Drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks)


HP Color Laserjet CP2020 caution Drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks) OSTROŻNIE:

Aby uniknąć zacięć, nie należy wkładać papieru, który ma gramaturę większą niż 105 g/m2 (28 funtów, papier dokumentowy).

Korzystanie z automatycznego drukowania dwustronnego
1.
Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go na całe zlecenie druku. Jeżeli używasz papieru specjalnego, na przykład papieru firmowego, załaduj go następująco:

W podajniku 1 należy umieścić papier firmowy stroną przeznaczoną do drukowania do góry i dolną krawędzią w kierunku drukarki.

W przypadku pozostałych podajników załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do drukowania do dołu i górną krawędzią skierowaną w głąb podajnika.
2.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
3.
Otwórz menu Layout (Układ).
4.
W obszarze w pobliżu pozycji Two-Sided (Dwustronny) wybierz pozycję Long-Edge Binding (Łączenie wzdłuż dłuższej krawędzi) lub Short-Edge Binding (Łączenie wzdłuż krótszej krawędzi).
5.
Puknij opcję Print (Drukuj).
Ręczne drukowanie po obu stronach
1.
Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go na całe zlecenie druku. Jeżeli używasz papieru specjalnego, na przykład papieru firmowego, załaduj go następująco:

W podajniku 1 należy umieścić papier firmowy stroną przeznaczoną do drukowania do góry i dolną krawędzią w kierunku drukarki.

W przypadku pozostałych podajników załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do drukowania do dołu i górną krawędzią skierowaną w głąb podajnika.
2.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
3.
W menu Finishing (Wykończenie) wybierz opcję Manually Print on 2nd Side (Drukuj ręcznie na drugiej stronie).
4.
Puknij opcję Print (Drukuj). Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręcznym oknie, które pojawi się na ekranie komputera przed wymianą stosu wyjściowego w podajniku 1 w celu drukowania drugiej części.
5.
Wyjmij czysty papier z podajnika 1 drukarki.
6.
Włóż do podajnika 1 zadrukowany stos papieru, zadrukowaną stroną do góry i dolną krawędzią strony skierowaną do drukarki. Drugą stronę musisz drukować z podajnika 1.
7.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij odpowiedni przycisk panelu sterowania, aby kontynuować.
HP Color Laserjet CP2020 Drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks)