Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh

Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh


Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób drukowania wydruków roboczych.

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh

1.
W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
2.
Wybierz sterownik.
3.
Otwórz menu Layout (Układ).
4.
Obok opcji Pages per Sheet (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
5.
Obok opcji Layout Direction (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia stron na arkuszu.
6.
Obok opcji Borders (Obramowania) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego arkusza.
HP Color Laserjet CP2020 Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh