Zmienianie ustawienia usuwania zacięć

Zmienianie ustawienia usuwania zacięć


Gdy funkcja usuwania zacięcia jest włączona, urządzenie ponownie drukuje wszystkie strony uszkodzone w wyniku zacięcia.

Funkcję usuwania zacięcia można włączyć za pomocą programu HP ToolboxFX.

1.
Otwieranie programu HP ToolboxFX.
2.
Kliknij folder Ustawienia urządzenia, a następnie stronę Ustawienia systemowe.
3.
W obszarze Usuwanie zacięcia wybierz z listy rozwijanej opcję Włączone.
HP Color Laserjet CP2020 Zmienianie ustawienia usuwania zacięć