Typowe powody wystąpienia zacięć papieru

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru


Typowe powody wystąpienia zacięć papieru1
Przyczyna
Rozwiązanie
Prowadnice długości i szerokości papieru nie są właściwie dopasowane.
Dosuń prowadnice do stosu papieru.
Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami.
Należy używać tylko materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP. Zobacz Papier i inne materiały drukarskie.
W drukarce jest wykorzystywany materiał, który już uprzednio przeszedł przez drukarkę lub kopiarkę.
Nie należy używać materiałów, które były wcześniej używane do drukowania lub kopiowania.
Podajnik jest nieprawidłowo załadowany.
Usuń nadmiar materiału z podajnika. Upewnij się, że materiał w podajniku nie przekracza wskaźnika maksymalnej wysokości stosu. Zobacz Ładowanie papieru i materiałów drukarskich.
Materiał jest przekrzywiony.
Ograniczniki w podajniku nie są prawidłowo ustawione. Wyreguluj ograniczniki podajnika, tak aby dokładnie utrzymywały stos w podajniku bez wyginania go.
Materiał jest złączony lub zlepiony.
Wyjmij materiał, wygnij go, obrócić o 180 stopni lub odwróć. Załaduj materiał z powrotem do podajnika.
HP Color Laserjet CP2020 note Typowe powody wystąpienia zacięć papieru UWAGA:

Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie.

Materiał został wyjęty zanim znalazł się w pojemniku wyjściowym.
Zanim wyciągniesz stronę z pojemnika wyjściowego poczekaj aż spocznie tam ona bez ruchu.
Materiał jest w złym stanie.
Wymień materiał.
Wewnętrzne rolki podajnika nie podnoszą materiałów.
Wyciągnij górny arkusz materiału. Jeśli materiał jest cięższy niż 163 g/m2, może nie zostać pobrany z podajnika.
Materiał ma postrzępione lub nierówne brzegi.
Wymień materiał.
Materiał jest dziurkowany lub wytłaczany.
Materiały perforowane lub z wytłoczeniami trudniej oddzielają się od siebie. Podawaj arkusze pojedynczo.
Papier nie był prawidłowo przechowywany.
Wymień papier w podajnikach. Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w stałych warunkach środowiskowych.

1 Jeśli urządzenie wciąż się zacina, skontaktuj się z działem obsługi klientów HP lub autoryzowanym punktem serwisowym HP.

HP Color Laserjet CP2020 Typowe powody wystąpienia zacięć papieru