Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX

Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX


HP Color Laserjet CP2020 note Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX UWAGA:

Przed kontynuowaniem pracy wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić przybliżoną liczbę stron pozostałych do wydrukowania dla poszczególnych kaset drukujących. Zobacz Strony informacyjne.

Program HP ToolboxFX umożliwia wydrukowanie strony, która ułatwia określenie kasety będącej źródłem problemu; umożliwia również określenie problemu z samym urządzeniem. Strona diagnostyki jakości druku zawiera pięć pasm kolorów podzielonych na cztery nakładające się części. Analiza wszystkich części umożliwia określenie, która kaseta powoduje problemy.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX


Część
Kaseta drukująca
1
Żółty
2
Niebieskozielony
3
Czarny
4
Purpurowy

Strona ułatwia identyfiowanie czterech ogólnych problemów:


Smugi tylko w jednym kolorze: Najprawdopodobniej problem dotyczy kasety. Wyjmij kasetę i sprawdź, czy nie jest zabrudzona. Jeśli brak zanieczyszczeń, a wada nadal występuje po ponownej instalacji kasety, wymień kasetę.

Smugi we wszystkich kolorach (w tym samym miejscu): Wyczyść drukarkę i skontaktuj się z serwisem, jeśli problem nadal występuje.

Powtarzająca się wada w wielu kolorach:

Powtarzające się punkty w wielu kolorach: Jeśli punkty powtarzają się co około 57-58 mm, wydrukuj stronę czyszczącą, aby oczyścić utrwalacz i wypuść kilka czystych stron papieru, aby oczyścić rolkę. Jeśli wada nie powtarza się co 57-58 mm, wymień kasetę z tonerem koloru punktu.

Powtarzający się pas w wielu kolorach: Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP.


Pojedynczy punkt lub pojedyncze pasmo w jednym kolorze: Wydrukuj trzy lub cztery dodatkowe strony pomocy przy rozwiązywaniu problemów. Jeśli pasmo lub punkt jest tylko w jednym kolorze na większości stron, wymień kasetę w tym kolorze. Jeśli pasmo lub punkt przechodzi w inny kolor, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów:


Patrz część Rozwiązywanie problemów z jakością obrazu w niniejszej instrukcji.

Przejdź do strony www.hp.com/support/ljcp2020series.

Skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy HP. Zobacz Serwis i pomoc techniczna.
Drukowanie strony diagnostyki jakości druku
1.
Otwórz program HP ToolboxFX. Zobacz 2.
Kliknij folder Pomoc, a następnie stronę Rozwiązywanie problemów.
3.
Kliknij przycisk Drukuj, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na wydrukowanych stronach.
HP Color Laserjet CP2020 Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX