Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi

Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi


W tej części opisano problemy, które mogą się pojawić przy drukowaniu w kolorze.


Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Wydruki są czarno-białe, a powinny być kolorowe.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Nie wybrano trybu kolorowego w programie lub sterowniku drukarki, lub włączone jest ustawienie ograniczania drukowania w kolorze.
Wybierz tryb kolorowy zamiast skali szarości lub wyłącz ustawienie drukowania w kolorze.
Prawdopodobnie nie wybrano prawidłowego sterownika drukarki w programie.
Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
Prawdopodobnie urządzenie zostało nieprawidłowo skonfigurowane.
Wydrukuj stronę konfiguracji (zobacz Strony informacyjne). Jeśli strona konfiguracji nie zawiera koloru, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz sekcję Serwis i pomoc techniczna lub sprawdź informacje na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
Brakuje toneru w kolorowej kasecie, a ustawienie menu BRAK KOL. MAT. ma wartość KONT. CZARNY.
Wymień kolorowy materiał.
Co najmniej jeden kolor nie jest drukowany lub jest niedokładnie odwzorowany.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Na kasetach drukujących może nadal znajdować się taśma zabezpieczająca.
Upewnij się, że taśma zabezpieczająca została całkowicie usunięta z kaset drukujących.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Prawdopodobnie urządzenie pracuje w środowisku o zbyt wysokiej wilgotności.
Sprawdź, czy środowisko pracy urządzenia jest zgodne z wymaganiami wilgotności określonymi w specyfikacjach.
Możliwe uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach drukujących.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Urządzenie jest tak ustawione, aby ignorowany był komunikat Wymień kasetę drukującą: <kolor> i drukowanie było kontynuowane.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Jedna lub więcej kaset może być nieprawidłowo zamkniętych przez silnik drukarki.
Wyjmij i ponownie zainstaluj kasety.
Po zainstalowaniu nowej kasety drukującej kolor drukowany jest nierówno.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Inna kaseta drukująca może być uszkodzona.
Wyjmij kasetę drukującą odpowiadającą kolorowi drukowanemu nieprawidłowo i zainstaluj ją ponownie.
Urządzenie jest tak ustawione, aby ignorowany był komunikat Wymień kasetę drukującą: <kolor> i drukowanie było kontynuowane.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Kolory na wydruku są inne niż kolory widoczne na ekranie.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Kolory na monitorze komputera mogą różnić się od wydrukowanych.
Zobacz Dopasowywanie kolorów
Jeśli bardzo jasne lub bardzo ciemne kolory na ekranie nie są drukowane, to być może program interpretuje jedne jako białe a drugie jako czarne.
Jeśli to możliwe, należy unikać używania bardzo jasnych lub bardzo ciemnych kolorów.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wykończenie wydruku jest nierówne.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
Materiał może być zbyt szorstki.
Spróbuj użyć gładkiego papieru lub materiału, na przykład wysokiej jakości papieru do kolorowych drukarek laserowych. Stosowanie gładkiego materiału daje zazwyczaj lepsze wyniki.
HP Color Laserjet CP2020 Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi