Optymalizacja i ulepszanie jakości druku

Optymalizacja i ulepszanie jakości druku


Ustawienie Rodzaj w sterowniku drukarki powinno zawsze odpowiadać rodzajowi używanego papieru.

Za pomocą ustawień jakości druku w sterowniku drukarki można zapobiec występowaniu problemów z jakością druku.

W obszarze Ustawienia urządzenia w programie HP ToolboxFX można dostosować ustawienia decydujące o jakości druku. Zobacz

Za pomocą programu HP ToolboxFX można również rozwiązywać problemy związane z jakością druku. Zobacz Rozwiązywanie problemów z jakością druku za pomocą programu HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Optymalizacja i ulepszanie jakości druku