Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania

Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania


Poniższe przykłady przedstawiają papier formatu Letter, który został przetransportowany przez urządzenie krótszą krawędzią do przodu. W przykładach tych przedstawiono problemy, które mają wpływ na wszystkie drukowane strony, niezależnie od tego, czy są to wydruki w kolorze, czy też czarno-białe. Na kolejnych stronach podano typowe przyczyny problemów oraz ich rozwiązania.


Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Wydruk ma jasne lub wyblakłe obszary.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Możliwe uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach drukujących.
Wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą żywotność. Zobacz Strony informacyjne.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Urządzenie jest tak ustawione, aby ignorowany był komunikat Wymień kasetę drukującą: <kolor> i drukowanie było kontynuowane.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Prawdopodobnie zmieniono ustawienia gęstości druku.
Ustaw wartość gęstości druku na 0.
Urządzenie może wymagać kalibracji.
Uruchom kalibrację. Zobacz Kalibracja urządzenia.
Pojawianie się plam toneru.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.
Oczyść ścieżkę papieru. Zobacz Czyszczenie urządzenia.
Możliwe wycieki w jednej lub kilku kasetach drukujących.
Sprawdź kolor plam toneru i kasetę drukującą, czy nie przecieka.
Zbiornik odpadowy kasety może być przepełniony.
Sprawdź kod błędu 10.98.XX w dzienniku zdarzeń. Zobacz Dziennik zdarzeń. Część XX kodu określa kolor kasety (00 oznacza kolor czarny, 01 — turkusowy, 02 — purpurowy, 03 — żółty). Jeśli w dzienniku zarejestrowano błąd, należy wymienić daną kasetę.
Pojawianie się ubytków.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Arkusz materiału może być wadliwy.
Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.
Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub na powierzchni papieru znajdują się wilgotne plamy.
Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Partia papieru jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego powstały obszary, które nie przyswajają toneru.
Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Na stronie pojawiają się pionowe smugi lub paski.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Możliwe uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach drukujących.
Wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą żywotność. Zobacz Strony informacyjne.
Aby rozwiązać problem, użyj oprogramowania HP ToolboxFX.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Urządzenie jest tak ustawione, aby ignorowany był komunikat Wymień kasetę drukującą: <kolor> i drukowanie było kontynuowane.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Zbyt duża ilość tonera w tle.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Bardzo niska wilgotność może zwiększyć poziom szarości tła wydruków.
Sprawdź warunki pracy urządzenia.
Możliwe uszkodzenie w jednej lub kilku kasetach drukujących.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Urządzenie jest tak ustawione, aby ignorowany był komunikat Wymień kasetę drukującą: <kolor> i drukowanie było kontynuowane.
Wymień wszystkie zużyte kasety drukujące. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
Na gładkich materiałach tło jest bardziej widoczne niż na zwykłych
Należy rozważyć używanie bardziej szorstkich materiałów.
Na materiale pojawia się rozmazany toner.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Jeżeli smugi toneru występują na górnej krawędzi papieru, oznacza to, że prowadnice materiału są brudne lub że na ścieżce papieru występują zanieczyszczenia.
Oczyść prowadnice materiałów.
Oczyść ścieżkę papieru. Zobacz Czyszczenie urządzenia.
Po dotknięciu toner łatwo się rozmazuje.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w urządzeniu rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować.
W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw opcję Rodzaj, aby odpowiadała rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.
Oczyść ścieżkę papieru. Zobacz Czyszczenie urządzenia.
Jeżeli na drukowanej stronie powtarzają się w równych odstępach znaki:
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w urządzeniu rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować.
W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw Rodzaj na odpowiadający rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner.
Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron problem powinien rozwiązać się samoistnie.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.
Oczyść ścieżkę papieru. Zobacz Czyszczenie urządzenia.
Utrwalacz może być uszkodzony lub zabrudzony.
Aby ustalić, czy problem jest związany z utrwalaczem, uruchom program HP ToolboxFX i wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku. Zobacz
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz sekcję Serwis i pomoc techniczna lub sprawdź informacje na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
Może występować problem z kasetą drukującą.
Aby ustalić, której kasety dotyczy problem, uruchom program HP ToolboxFX i wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku. Zobacz
Jeżeli na niezadrukowanej stronie powtarzają się w równych odstępach znaki:
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner.
Po wydrukowaniu kilku kolejnych stron problem powinien rozwiązać się samoistnie.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.
Oczyść ścieżkę papieru. Zobacz Czyszczenie urządzenia.
Utrwalacz może być uszkodzony lub zabrudzony.
Aby ustalić, czy problem jest związany z utrwalaczem, uruchom program HP ToolboxFX i wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku. Zobacz
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz sekcję Serwis i pomoc techniczna lub sprawdź informacje na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
Wydrukowana strona zawiera zniekształcone znaki.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Jeżeli znaki są zniekształcone, wydają się faliste, może to wskazywać na potrzebę kalibracji urządzenia lub naprawy laserowego skanera.
Sprawdź, czy problem ten pojawia się również na stronie Konfiguracja. Jeśli tak, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy HP. Zobacz sekcję Serwis i pomoc techniczna lub sprawdź informacje na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
Wydrukowana strona jest zwinięta lub pofalowana.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawiony w urządzeniu rodzaj materiałów jest niezgodny z rodzajem materiału, na którym chcesz drukować.
W sterowniku drukarki wybierz kartę Papier i ustaw Rodzaj na odpowiadający rodzajowi papieru, na którym odbywa się drukowanie. Kiedy używany jest papier o większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Dla pozycji Ogranicz zwijanie menu Obsługa ustawiono wartość Wyłączona.
Zmień ustawienie za pomocą menu panelu sterowania. Zobacz Menu panelu sterowania.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wysoka temperatura i wilgotność mogą powodować zwijanie się papieru.
Sprawdź warunki pracy urządzenia. Dopasuj tryby zwijania za pomocą panelu sterowania lub oprogramowania HP ToolboxFX.
Tekst lub grafika na wydrukowanej stronie są przekrzywione.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane.
Sprawdź, czy papier lub inny materiał został włożony poprawnie oraz czy prowadnice materiału nie są ustawione zbyt ciasno ani zbyt luźno w stosunku do stosu papieru. Zobacz Ładowanie papieru i materiałów drukarskich.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wydrukowana strona zawiera zmarszczenia lub zgniecenia.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane.
Upewnij się, że materiał został poprawnie załadowany i że prowadnice materiału nie są ustawione zbyt ciasno ani zbyt luźno wokół stosu papieru. Zobacz Ładowanie papieru i materiałów drukarskich.
Odwróć stos papieru w podajniku lub spróbuj obrócić papier w podajniku o 180°.
Materiały mogą nie spełniać kryteriów określonych w specyfikacjach firmy HP.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Wokół wydrukowanych znaków pojawia się toner.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Materiały mogą być nieprawidłowo załadowane.
Odwróć plik papieru w podajniku.
Jeżeli wokół znaków gromadzi się zbyt duża ilość toneru, przyczyną może być papier, który charakteryzuje się słabym przyjmowaniem toneru.
Użyj innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru przeznaczonego dla kolorowych drukarek laserowych.
Obraz, który znajduje się w górnej części strony (czarny) pojawia się także niżej na stronie (w szarym polu).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania
Ustawienia oprogramowania mogą wpływać na drukowanie obrazu.
W używanym programie zmień ton (zaciemnienie) pola, w którym pojawia się powtórzony obraz.
W używanym programie obróć całą stronę o 180°, aby najpierw został wydrukowany jaśniejszy obraz.
Kolejność drukowania obrazów może mieć wpływ na wydruk.
Zmień kolejność drukowania obrazów. Na przykład jaśniejszy obraz umieść w górnej części strony, a ciemniejszy w dolnej.
Przepięcia prądu mogą mieć wpływ na urządzenie.
Jeżeli problem pojawi się w zadaniu drukowania później, wyłącz urządzenie na 10 minut, a następnie włącz je i ponownie wydrukuj dokument.
 
Używanie materiałów niebłyszczących może zmniejszyć problem.
HP Color Laserjet CP2020 Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania