Lista kontrolna jakości wydruku

Lista kontrolna jakości wydruku


Ogólne problemy z jakością wydruku można rozwiązać, korzystając z poniższej listy kontrolnej:

1.
Upewnij się, że usunięto blokady transportowe z rolki transferu w tylnych drzwiczkach.
2.
Sprawdź, czy papier lub materiał używany podczas drukowania odpowiada specyfikacjom. Stosowanie gładkiego papieru daje zazwyczaj lepsze rezultaty.
3.
W przypadku korzystania z materiałów specjalnych, na przykład nalepek, folii, papieru firmowego lub błyszczącego, należy pamiętać o drukowaniu według rodzaju.
4.
Wydrukuj stronę konfiguracji oraz stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Zobacz Strony informacyjne.

Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych można sprawdzić, czy nie zaczyna ich brakować lub czy nie osiągnęły momentu zakończenia eksploatacji. Użytkownik nie jest informowany o stanie kaset drukujących innych producentów.

Jeśli strony nie są drukowane poprawnie, problem prawdopodobnie związany jest ze sprzętem. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Zobacz Serwis i pomoc techniczna lub sprawdź informacje na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
5.
Przy użyciu programu HP ToolboxFX wydrukuj stronę demonstracyjną. Jeśli drukarka drukuje, problem związany jest ze sterownikiem drukarki.
6.
Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.
7.
Uruchom ponownie komputer oraz urządzenie i spróbuj wydrukować raz jeszcze. Jeśli problem się utrzymuje, wybierz jedną z poniższych opcji:

W przypadku gdy problem dotyczy wszystkich drukowanych stron, patrz Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania.

W przypadku gdy problem dotyczy wyłącznie stron drukowanych w kolorze, patrz Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi.
HP Color Laserjet CP2020 Lista kontrolna jakości wydruku