Kalibracja urządzenia

Kalibracja urządzenia


W przypadku wystąpienia problemów z jakością druku należy wykonać kalibrację urządzenia.

Kalibracja urządzenia za pomocą oprogramowania HP ToolboxFX
1.
Otwórz program HP ToolboxFX. Zobacz 2.
Kliknij folder Ustawienia urządzenia, a następnie stronę Jakość druku.
3.
W obszarze Kalibracja kolorów zaznacz pole wyboru Kalibruj teraz.
4.
Kliknij przycisk Zastosuj, aby natychmiast przeprowadzić kalibrację urządzenia.
Kalibracja urządzenia za pomocą panelu sterowania
1.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
2.
Użyj przycisku strzałki w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracja urządzenia) lub strzałki w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracja urządzenia), aby wybrać pozycję Ustawienia systemowe, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracja urządzenia) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracja urządzenia), aby wybrać pozycję Jakość druku, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracja urządzenia) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracja urządzenia), aby wybrać pozycję Kalibruj kolor, a następnie naciśnij przycisk OK.
5.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracja urządzenia) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracja urządzenia), aby wybrać pozycję Kalibruj teraz, a następnie naciśnij przycisk OK, aby kalibrować urządzenie.
HP Color Laserjet CP2020 Kalibracja urządzenia