Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X

Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X UWAGA:

W przypadku instalacji urządzenia podłączonego za pomocą interfejsu USB nie podłączaj kabla USB do urządzenia i komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Podłączenie kabla USB spowoduje automatyczną instalację urządzenia w systemie Mac OS X, jednak instalacja taka będzie nieprawidłowa. W takiej sytuacji odinstaluj urządzenie, odłącz kabel USB, zainstaluj oprogramowanie z dostarczonej wraz z urządzeniem płyty CD-ROM, a następnie po wyświetleniu monitu przez oprogramowanie ponownie kabel przewód USB.

Sterownik drukarki nie jest wypisany w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może oprogramowanie urządzenia nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
Usuń plik PPD urządzenia z następującego folderu na dysku twardym: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<język>.LPROJ, gdzie „<język>” oznacza dwuznakowy kod używanego języka. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.
Plik PPD jest uszkodzony.
Usuń plik PPD z następującego folderu na dysku twardym: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<język>.LPROJ, gdzie „<język>” oznacza dwuznakowy kod używanego języka. Zainstaluj ponownie oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.

Nazwa urządzenia, adres IP i nazwa drukarki Bonjour nie pojawiają się na liście drukarek w programie Print & Fax Center (Centrum drukowania i faksowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie może nie być gotowe do pracy.
Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, urządzenie jest włączone i świeci kontrolka Gotowe. Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia.
Upewnij się, że wybrano opcję USB, Drukowanie IP albo Bonjour, w zależności od typu połączenia.
Używana jest niewłaściwa nazwa urządzenia, adres IP lub nazwa komputera głównego Bonjour.
Wydrukuj stronę konfiguracji (zobacz Strony informacyjne). Sprawdź, czy znajdujące się na stronie konfiguracji nazwa, adres IP i nazwa komputera głównego sieci Bonjour odpowiadają nazwie urządzenia, adresowi IP i nazwie komputera głównego sieci Bonjour w programie Print Center (Centrum drukowania).
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Sterownik drukarki nie wybiera automatycznie wskazanego urządzenia w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie może nie być gotowe do pracy.
Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, urządzenie jest włączone i świeci kontrolka Gotowe. Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może oprogramowanie urządzenia nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
Usuń plik PPD urządzenia z następującego folderu na dysku twardym: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<język>.LPROJ, gdzie „<język>” oznacza dwuznakowy kod używanego języka. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.
Plik PPD jest uszkodzony.
Usuń plik PPD z następującego folderu na dysku twardym: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<język>.LPROJ, gdzie „<język>” oznacza dwuznakowy kod używanego języka. Zainstaluj ponownie oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia.
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może kolejka drukowania została zatrzymana.
Uruchom ponownie kolejkę druku. Otwórz monitor druku i wybierz opcję Uruchom zlecenia.
Używana jest niewłaściwa nazwa urządzenia, adres IP lub nazwa drukarki Bonjour.
Wydrukuj stronę konfiguracji (zobacz Strony informacyjne). Sprawdź, czy znajdujące się na stronie konfiguracji nazwa, adres IP i nazwa drukarki Bonjour odpowiadają nazwie urządzenia, adresowi IP i nazwie drukarki Bonjour w programie Print Center (Centrum drukowania).

Wydruk pliku EPS zawiera nieprawidłowe czcionki.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten problem pojawia się w niektórych programach.

Przed drukowaniem spróbuj pobrać do urządzenia czcionki załączone w pliku EPS.

Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym.

Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten błąd pojawia się w przypadku braku oprogramowania dla drukarek USB.
Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple.

W przypadku podłączania urządzenia za pomocą kabla USB i po wybraniu sterownika urządzenie nie jest widoczne w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Problem wywołany jest elementem oprogramowania lub sprzętu.
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy dany komputer Macintosh obsługuje połączenia USB, oraz czy zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple.

Sprawdź, czy system operacyjny komputera Macintosh Mac OS X jest w wersji 10.28 lub nowszej.
Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla USB do szybkiego przesyłania danych.

Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.

Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.
HP Color Laserjet CP2020 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X UWAGA:

Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

HP Color Laserjet CP2020 Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X