Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia

Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia


Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania wskazują na aktualny stan urządzenia lub sytuacje wymagające przeprowadzenia pewnych czynności przez użytkownika.

Komunikaty alarmów o stanie są wyświetlane na ekranie komputera (a także na wyświetlaczu panelu sterowania) w sytuacji wystąpienia określonych problemów w urządzeniu. Symbol HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia w kolumnie Alarm o stanie poniższej tabeli oznacza dostępność komunikatu alarmu związanego ze stanem urządzenia.

Komunikaty panelu sterowania są wyświetlane tymczasowo, może być również wymagane potwierdzenie komunikatu przez naciśnięcie przycisku OK w celu kontynuowania drukowania lub przycisku X w celu anulowania zlecenia. W przypadku niektórych komunikatów zlecenie może nie zostać dokończone lub błąd może mieć wpływ na jakość druku. Jeśli komunikat jest związany z drukowaniem i włączona jest funkcja automatycznej kontynuacji, urządzenie będzie próbowało wznowić zlecenie drukowania, o ile w ciągu 10 sekund nie nastąpi potwierdzenie komunikatu.

W przypadku niektórych komunikatów problem może być rozwiązany przez ponowne uruchomienie urządzenia. Jeśli błąd krytyczny nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.

Alarm o stanie
Komunikat panelu sterowania
Opis
Zalecane postępowanie
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
<kolor> w nieprawidłowym położeniu
Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.
Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, turkusowa, purpurowa, żółta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
10.00.XX Błąd materiałów
Brakuje pamięci materiału eksploatacyjnego dla jednej z kaset drukujących lub nie można jej odczytać.

10.0000 = błąd pamięci materiału koloru czarnego

10.0001 = błąd pamięci materiału koloru turkusowego

10.0002 = błąd pamięci materiału koloru purpurowego

10.0003 = błąd pamięci materiału koloru żółtego
Zainstaluj ponownie kasetę drukującą.
Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
10.10.XX Błąd materiałów

10.1000 = brak pamięci materiału koloru czarnego

10.1001 = brak pamięci materiału koloru turkusowego

10.1002 = brak pamięci materiału koloru purpurowego

10.1003 = brak pamięci materiału koloru żółtego
Sprawdź elektroniczną etykietę. Jeśli jest uszkodzona, wymień kasetę drukującą.
Sprawdź, czy kaseta jest zainstalowana w prawidłowym położeniu.
Wyjmij i ponownie zainstaluj kasetę, a następnie wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
Jeśli błąd dotyczy kolorowej kasety drukującej, spróbuj ją zamienić na inną kolorową kasetę w podajniku. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam komunikat, jest to problem z napędem. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat inny niż 10.10.XX, wymień kasetę.
49 Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił wewnętrzny błąd urządzenia.
Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
50.X Błąd utrwalacza
Wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd utrwalacza urządzenia.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Wyłącz zasilanie urządzenia, poczekaj co najmniej 25 minut, a następnie włącz je ponownie.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
51.XX Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
W urządzeniu wystąpił wewnętrzny błąd sprzętowy.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
54.XX Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd jednego z wewnętrznych czujników urządzenia.

54.15 = żółty

54.16 = purpurowy

54.17 = turkusowy

54.18 = czarny
1.
Otwórz drzwiczki do podajnika kaset i wysuń podajnik.
2.
Sprawdź biały mechanizm odpowiedniej kasety. Jest on umieszczony po prawej stronie kasety.
3.
Ostrożnie przesuń mechanizm do przodu i do tyłu. Podczas przesuwania będzie podnosić się czarna flaga. Powinna poruszać się płynnie. W przeciwnym razie kilkakrotnie powtórz przesuwanie, aby usunąć ewentualną przeszkodę.
4.
Wciśnij podajnik kaset i zamknij drzwiczki.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
55.X Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił wewnętrzny błąd urządzenia.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
57.X Błąd wentylatora
Wyłącz, a następnie włącz
W urządzeniu wystąpił problem z wewnętrznym wentylatorem.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
59.X Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił problem z jednym z silników urządzenia.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
79 Błąd
Wyłącz, a następnie włącz
W urządzeniu wystąpił wewnętrzny błąd oprogramowania firmowego.
Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
79 Błąd serwisowy
Wyłącz, a następnie włącz
Zainstalowano niezgodny moduł pamięci DIMM.
1.
Wyłącz zasilanie urządzenia.
2.
Zainstaluj moduł pamięci DIMM obsługiwany przez urządzenie. Pełna lista obsługiwanych przez urządzenie modułów pamięci DIMM znajduje się w części Serwis i pomoc techniczna. Instrukcje instalacji modułów pamięci DIMM można znaleźć w części Instalacja pamięci i modułów DIMM z czcionkami.
3.
Włącz urządzenie.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Awaria drukowania
Naciśnij przycisk [OK] Gdy błąd się powtarza, wyłącz i włącz urządzenie
Urządzenie nie może wydrukować strony.
Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować drukowanie. Wydruk może nie spełniać oczekiwań.
Jeśli błąd będzie się powtarzał, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Wyślij zlecenie drukowania ponownie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Błąd drukowania
Naciśnij przycisk [OK]
Ruch materiałów w urządzeniu jest spowolniony.
Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk OK.
Błąd urządzenia
Naciśnij przycisk [OK]
Wystąpił błąd wewnętrzny.
Aby wznowić zadanie, naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Mało pamięci
Naciśnij przycisk [OK]
Spróbuj ponownie później lub wyłącz i włącz ponownie
Pamięć urządzenia prawie całkowicie zapełniona.
Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć zadanie lub przycisk X, aby anulować zadanie.
Podziel zadanie na kilka mniejszych, zawierających mniej stron.
Informacje dotyczące zwiększania pamięci urządzenia można znaleźć w części Instalacja pamięci i modułów DIMM z czcionkami.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Nieprawidłowy sterownik
Naciśnij przycisk [OK]
Nieprawidłowy sterownik drukarki.
Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Niewłaściwe materiały eksploatacyjne
Kilka kaset drukujących jest zainstalowanych w niewłaściwych gniazdach.
Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, turkusowa, purpurowa, żółta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Nieznany format w podajniku #
Załaduj [format] Naciśnij przycisk [OK]
Urządzenie wykryło, że materiał w podajniku nie odpowiada ustawieniom podajnika.
Umieść właściwy materiał w podajniku lub zmień ustawienia podajnika odpowiednio do załadowanego formatu. Zobacz Ładowanie papieru i materiałów drukarskich.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Przednie Drzwiczki otwarte
Przednie drzwiczki urządzenia są otwarte.
Zamknij drzwiczki.
Ręczny druk dwustronny
Załaduj podajnik nr Naciśnij przycisk [OK]
Została wydrukowana pierwsza strona zlecenia ręcznego drukowania dwustronnego i urządzenie oczekuje na ponowne załadowanie arkusza w celu wydrukowania drugiej strony.
Załaduj arkusz wskazaną stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do góry i górną krawędzią strony skierowaną od siebie, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Tylne Drzwiczki otwarte
Tylne drzwiczki urządzenia są otwarte.
Zamknij drzwiczki.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Usuń blokady transportowe kasety <kolor>
Na kasecie drukującej pozostała blokada transportowa.
Upewnij się, że z kasety drukującej została zdjęta blokada transportowa.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Usuń blokady transportowe ze wszystkich kaset
Z jednej lub kilku kaset drukujących nie została zdjęta blokada transportowa.
Upewnij się, że z wszystkich kaset drukujących zostały zdjęte blokady transportowe.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Usuń materiały pakunkowe z tylnych drzwiczek
Nie usunięto dwóch blokad transportowych tylnej rolki.
Otwórz tylne drzwiczki i wyjmij blokady transportowe.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Używana <kolor> kaseta w użyciu
Wykryto i zaakceptowano zużytą kasetę drukującą.
Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Używane materiały eksploatacyjne w użyciu
Zainstalowano zużyte kasety drukujące.
Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Wymień kasetę drukującą: <kolor>
Kaseta drukująca osiągnęła moment zakończenia eksploatacji.
Wymień kasetę. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Wymień materiał ekspl.
Włączony tryb ignorowania
Dla pozycji Wymień materiały eksploatacyjne menu Jakość druku ustawiono wartość Ignoruj, gdy brak.
Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku.
Zobacz Menu Ustawienia systemowe.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zacięcie papieru w podajniku <X>
Usuń zacięcie, a następnie Naciśnij przycisk [OK]
Urządzenie wykryło zacięcie materiałów.
Usuń zacięcie we wskazanym miejscu, a następnie naciśnij przycisk OK.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zacięcie w <lokalizacja>
Urządzenie wykryło zacięcie materiałów.
Usuń zacięcie we wskazanym miejscu. Zlecenie drukowania powinno być kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj wydrukować zlecenie jeszcze raz.
Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zainstalowano materiał producenta innego niż HP
Zainstalowano materiały producenta innego niż HP.
Jest to tymczasowy komunikat, który zniknie po kilku sekundach.
Jeśli materiał eksploatacyjny został zakupiony jako produkt firmy HP, przejdź na stronę www.hp.com/go/anticounterfeit.
Serwis i naprawy spowodowane użyciem materiałów eksploatacyjnych firmy innej niż HP nie podlegają gwarancji HP.
Zainstalowano oryginalne materiały HP
Zainstalowano oryginalne materiały produkcji HP. Ten komunikat pojawi się na krótko po zainstalowaniu materiału eksploatacyjnego, a następnie zostanie zastąpiony komunikatem Gotowość.
Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zainstalowano używane materiały
Aby zaakceptować, Naciśnij przycisk [OK]
Zainstalowano zużytą kasetę drukującą.
Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zainstaluj kasetę: <kolor>
Kaseta drukująca nie jest zainstalowana w urządzeniu lub jest zainstalowana niewłaściwie.
Zainstaluj kasetę drukującą. Zobacz Wymiana kaset drukujących.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Załaduj papier
Wszystkie podajniki są puste.
Załaduj materiały drukarskie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Załaduj podajnik # <TYP> <FORMAT>
Konfiguracja podajnika odpowiada rodzajowi i formatowi materiału wymaganego przez zadanie drukowania, ale podajnik jest pusty.
Umieść właściwy materiał w podajniku lub naciśnij przycisk OK, aby używać materiału z innego podajnika.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Załaduj podajnik 1 <TYP> <FORMAT>
Żaden podajnik nie jest skonfigurowany dla rodzaju i formatu materiału wymaganego przez zadanie drukowania.
Umieść właściwy materiał w podajniku 1 lub naciśnij przycisk OK, aby używać materiału z innego podajnika.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Załaduj podajnik 1 zwykły <FORMAT>
Tryb czyszczenia [OK], aby uruchomić
Urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia procesu czyszczenia.
Załaduj do podajnika 1 zwykły papier wskazanego formatu, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Załaduj ręcznie <TYP> <FORMAT>
Naciśnij przycisk [OK] dla dostępnych materiałów
Urządzenie jest skonfigurowane do podawania ręcznego.
Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat lub załaduj odpowiedni materiał do podajnika 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zamów kasetę: <kolor>
Okres trwałości określonej kasety drukującej kończy się.
Zamów określoną kasetę drukującą. Drukowanie można kontynuować aż do wyświetlenia komunikatu Wymień kasetę drukującą: <kolor>.
Zapoznaj się z sekcją Materiały eksploatacyjne i akcesoria, aby uzyskać dodatkowe informacje.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia
Zamów materiały eksploatacyjne
Niski poziom kilku materiałów eksploatacyjnych.
Sprawdź wskaźnik ilości materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby określić, w których kasetach poziom jest niski. Zobacz Strony informacyjne.
Zamów określone kasety drukujące. Drukowanie można kontynuować, aż do osiągnięcia stanu Wymień kasetę drukującą: <kolor>.
Zapoznaj się z sekcją Materiały eksploatacyjne i akcesoria, aby uzyskać dodatkowe informacje.
HP Color Laserjet CP2020 Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia