Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych


Niniejszy produkt umożliwia drukowanie na materiałach specjalnych. Poniższe wskazówki zapewniają uzyskanie zadowalających wyników. W przypadku stosowania papieru lub materiałów specjalnych należy wybrać rodzaj i format w sterowniku drukarki w celu uzyskania najlepszych wyników.

HP Color Laserjet CP2020 caution Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych OSTROŻNIE:

W drukarkach HP LaserJet stosowane są utrwalacze wiążące cząsteczki suchego toneru na papierze w postaci niezwykle precyzyjnych punktów. Papier do drukarek laserowych HP wytrzymuje wysoką temperaturę stosowaną w tym procesie. Stosowanie papieru do drukarek atramentowych, nieprzeznaczonego do wykorzystania w tej technologii, może spowodować uszkodzenie drukarki.


Rodzaj materiału
Należy
Nie należy
Koperty

Należy przechowywać na płaskiej powierzchni.

Należy używać kopert z łączeniami doprowadzonymi aż do rogów.

Należy używać pasków samoprzylepnych przeznaczonych do drukarek laserowych.

Nie należy używać kopert pomarszczonych, ponacinanych, sklejonych lub w inny sposób uszkodzonych.

Nie należy korzystać z kopert mających zapięcia, zatrzaski, wstawki lub powlekane wyklejki.

Nie należy używać materiałów samoprzylepnych ani innych tworzyw sztucznych.
Nalepki

Należy używać tylko takich arkuszy, na których pomiędzy nalepkami nie ma odsłoniętego dolnego arkusza.

Należy używać nalepek ułożonych na płaskiej powierzchni.

Należy używać tylko pełnych arkuszy nalepek.

Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub uszkodzonych.

Nie należy drukować na niepełnych arkuszach nalepek.
Folie

Należy używać wyłącznie folii przeznaczonych do drukarek laserowych.

Po wyjęciu z drukarki folie należy układać na płaskiej powierzchni.

Nie należy używać materiałów przezroczystych nieprzeznaczonych do drukarek laserowych.
Papier firmowy lub formularze z nadrukiem

Należy używać wyłącznie papieru firmowego lub formularzy przeznaczonych do drukarek laserowych.

Nie należy używać papieru firmowego z wypukłym lub metalicznym nadrukiem.
Ciężki papier

Należy używać wyłącznie ciężkiego papieru przeznaczonego do drukarek laserowych i o gramaturze zgodnej ze specyfikacjami drukarki.

Nie należy używać papieru o gramaturze większej niż zalecana, chyba że jest to papier HP przeznaczony do niniejszej drukarki.
Papier błyszczący lub powlekany

Należy używać wyłącznie papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek laserowych.

Nie należy używać papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek atramentowych.
HP Color Laserjet CP2020 Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych