Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich

Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich


Niniejszy produkt obsługuje wiele formatów papieru i różne rodzaje materiałów.

HP Color Laserjet CP2020 note Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich UWAGA:

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, przed drukowaniem należy wybrać odpowiedni format i rodzaj papieru w sterowniku drukarki.


Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Format
Wymiary
Podajnik 1
Podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3
Letter
216 x 279 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Legal
216 x 356 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
A4
210 x 297 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Executive
184 x 267 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
A3
297 x 420 mm
   
A5
148 x 210 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
A6
105 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
B4 (JIS)
257 x 364 mm
   
B5 (JIS)
182 x 257 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
B5 (ISO)
176 x 250 mm
   
B6 (ISO)
125 x 176 mm
   
16K
184 x 260 mm
195 x 270 mm
197 x 273 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
8,5 x 13
216 x 330 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
4 x 6
107 x 152 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
5 x 8
127 x 203 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
10 x 15 cm
100 x 150 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Niestandardowy
(76-216) x (127-356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Niestandardowy
(102-216) x (153-356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich


Obsługiwane koperty i karty pocztowe
Format
Wymiary
Podajnik 1
Podajnik 2
Koperta nr 10
105 x 241 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Koperta DL
110 x 220 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Koperta C5
162 x 229 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Koperta B5
176 x 250 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Koperta Monarch
98 x 191 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Karta pocztowa
100 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
Podwójna karta pocztowa
148 x 200 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 check Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
HP Color Laserjet CP2020 Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich