Menu Raporty

Menu Raporty


Menu Raporty pozwala na drukowanie raportów zawierających informacje na temat urządzenia.


Pozycja menu
Opis
Strona demonstracyjna
Powoduje wydrukowanie kolorowej strony demonstrującej jakość druku.
Struktura menu
Powoduje drukowanie mapy układu menu panelu sterowania.
Raport konfiguracji
Drukowanie listy wszystkich ustawień urządzenia. W tym informacje dotyczące sieci, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.
Stan materiałów eksploatacyjnych
Powoduje wydrukowanie stanu poszczególnych kaset drukujących, w tym:

Pozostało stron (w przybliżeniu)

Przybliżony procent pozostałej żywotności poszczególnych kolorowych kaset

Numer katalogowy

Liczba wydrukowanych stron
Raport sieci
Drukowanie listy wszystkich ustawień sieciowych urządzenia.
Strona statystyki materiałów
Drukowanie list stron PCL, PCL 6, emulacji HP PostScript poziomu 3, stron zaciętych lub błędnie pobranych przez urządzenie, stron monochromatycznych (czarno-białych) lub kolorowych wraz z liczbą stron.
Lista czcionek PCL
Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL.
lista czcionek PS
Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PostScript (PS)
Lista czcionek PCL6
Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL6
Dziennik zużycia koloru
Powoduje wydrukowanie raportu zawierającego nazwę użytkownika, nazwę aplikacji oraz informacje dotyczące wykorzystywania koloru w wykonanych zleceniach
Strona Serwis
Powoduje wydrukowanie raportu serwisowego
Strona diagnostyki
Drukuje strony kalibracji oraz strony diagnostyki koloru
HP Color Laserjet CP2020 Menu Raporty