Menu Obsługa

Menu Obsługa


Menu służy do przywracania ustawień domyślnych, czyszczenia urządzenia i uruchamiania trybów specjalnych, których ustawienia mają wpływ na jakość wydruków.


Pozycja menu
Pozycja podmenu
Opis
Tryb czyszczenia
 
Należy użyć tej opcji w celu przeprowadzenia czyszczenia urządzenia w przypadku pojawienia się plamek toneru lub innych zabrudzeń na wydrukach. Proces czyszczenia usuwa kurz i nadmiar toneru ze ścieżki papieru.
Po wybraniu tej opcji urządzenie wyświetla monit o załadowanie zwykłego papieru do podajnika 1, a następnie naciśnięcie przycisku OK w celu rozpoczęcia procesu czyszczenia. Poczekaj na zakończenie procesu. Wyrzuć wydrukowaną stronę.
Oszczędność energii
 
Umożliwia ustawienie czasu bezczynności urządzenia przed przejściem do trybu oszczędzania energii. Wysłanie zlecenia drukowania lub naciśnięcie przycisku na panelu sterowania powoduje wyjście urządzenia z trybu oszczędzania energii.
Domyślnie ustawiona jest wartość 15 minut.
prędkość USB
Wysoka
Pełny
Powoduje ustawienie prędkości USB na Wysoka lub Pełny. Aby urządzenie mogło pracować z wysoką prędkością, należy włączyć tryb wysokiej prędkości oraz podłączyć urządzenie do kontrolera hosta EHCI pracującego także w trybie wysokiej prędkości. Ta pozycja menu nie odzwierciedla aktualnej prędkości pracy urządzenia.
Ustawieniem domyślnym jest Wysoka.
Ogranicz zwijanie
Wyłączona
Włączona
Jeśli wydrukowane strony często są zwinięte, ta opcja pozwala przełączyć urządzenie w tryb ograniczający efekt zwijania.
Ustawieniem domyślnym jest Wył.
Druk archiwalny
Wyłączona
Włączona
Opcja powoduje przełączenie urządzenia w tryb ograniczający rozmazywanie toneru i zbieranie kurzu. Należy jej użyć w przypadku drukowania dokumentów, które mają być przechowywane przez dłuższy czas.
Ustawieniem domyślnym jest Wył.
Przywróć domyślne
Tak
Nie
Przywraca wszystkie ustawienia użytkownika do wartości ustawień fabrycznych.
HP Color Laserjet CP2020 Menu Obsługa