Menu Konfiguracja sieciowa

Menu Konfiguracja sieciowa


Użyj tego menu, aby dokonać ustawienia konfiguracji sieci.


Pozycja menu
Pozycja podmenu
Opis
KONFIG. TCP/IP
Automatyczne
Ręczny
Wybierz opcję Automatyczne, aby automatycznie skonfigurować ustawienia TCP/IP.
Wybierz opcję Ręczny, aby ręcznie określić adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.
Domyślnie ustawiona jest wartość Automatyczne.
AUTOM. KRZYŻOW.
Włączona
Wyłączona
Ta funkcja jest wykorzystywana podczas podłączania urządzenia bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu Ethernet (w zależności od używanego komputera należy wybrać opcję Włączona lub Wyłączona).
Domyślnie ustawiona jest wartość Włączona.
Usługi sieciowe
IPv4
IPv6
DHCPv6
Ta opcja jest używana przez administratora sieci w celu ograniczenia adresów sieciowych dostępnych dla urządzenia.
Włączona
Wyłączona
Domyślnym ustawieniem wszystkich pozycji jest Włączona.
Pokaż adres IP
Nie
Tak
Nie: Adres IP urządzenia nie będzie wyświetlany na panelu sterowania.
Tak: Adres IP urządzenia będzie wyświetlany na panelu sterowania na przemian z informacjami o materiałach eksploatacyjnych. Adres IP nie będzie wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu.
Domyślnie ustawiona jest wartość Nie.
Szybkość łącza
Automatyczne (ustawienie domyślne)
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
Pozwala w razie potrzeby na ręczne ustawienie szybkości łącza.
Po ustawieniu szybkości łącza urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
Przywróć domyślne
 
Naciśnij przycisk OK, aby przywrócić ustawienia domyślne konfiguracji sieci.
HP Color Laserjet CP2020 Menu Konfiguracja sieciowa