Korzystanie z menu

Korzystanie z menu


1.
Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
2.
Do poruszania się po pozycjach menu służy przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Korzystanie z menu) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Korzystanie z menu).
3.
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać odpowiednią opcję. Przy wybranej opcji wyświetlana jest gwiazdka (*).
4.
W celu przejścia do poprzedniego podmenu należy nacisnąć przycisk strzałka wstecz (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Korzystanie z menu).
5.
Naciśnij przycisk X, aby zamknąć menu bez zapisywania zmian.

W dalszych częściach zamieszczono opis opcji dostępnych w menu głównym:


Menu Raporty

Menu Ustawienia systemowe

Menu Konfiguracja sieciowa

Menu Obsługa
HP Color Laserjet CP2020 Korzystanie z menu