Elementy panelu sterowania

Elementy panelu sterowania


Na panelu sterowania urządzenia znajdują się następujące elementy:

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Elementy panelu sterowania

1
Wyświetlacz panelu sterowania: Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące urządzenia. Za pomocą menu wyświetlacza należy skonfigurować ustawienia urządzenia.
2
Przycisk strzałka wstecz (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Elementy panelu sterowania): Przycisk ten należy nacisnąć, aby wykonać jedną z poniższych czynności:

Zamknąć menu panelu sterowania

Przejść do poprzedniego menu na liście podmenu

Przejść do poprzedniej pozycji menu na liście podmenu (bez zapisywania zmian pozycji menu)
3
Przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Elementy panelu sterowania): Służy do poruszania się po menu i zmniejszania wartości na wyświetlaczu.
4
Przycisk OK: Naciśnij przycisk OK, aby wykonać jedną z poniższych czynności:

Otworzyć menu panelu sterowania.

Otworzyć podmenu wyświetlone na wyświetlaczu panelu sterowania.

Wybrać pozycję menu.

Usunąć niektóre błędy.

Rozpocząć drukowanie zlecenia w odpowiedzi na monit wyświetlony na panelu sterowania (na przykład po wyświetleniu na panelu sterowania komunikatu [OK], aby wydrukować).
5
Przycisk strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Elementy panelu sterowania): Służy do poruszania się po menu i zwiększania wartości na wyświetlaczu.
6
Przycisk Anuluj zadanie (X): Naciśnij, aby anulować zadanie drukowania, jeśli miga kontrolka Uwaga, a także aby zamknąć menu panelu sterowania.
7
Kontrolka Gotowe (zielona): Kontrolka Gotowe świeci, kiedy urządzenie jest gotowe do drukowania, natomiast miga, kiedy urządzenie otrzymuje dane.
8
Kontrolka Uwaga (pomarańczowa): Kontrolka Uwaga miga, gdy urządzenie wymaga interwencji użytkownika.
HP Color Laserjet CP2020 Elementy panelu sterowania