Wbudowany serwer internetowy

Wbudowany serwer internetowy


Urządzenie jest wyposażone we wbudowany serwer internetowy, który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności urządzenia i sieci. Te informacje są widoczne w przeglądarce internetowej, takiej jak Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari lub Firefox.

Wbudowany serwer internetowy pozostaje w urządzeniu i nie jest ładowany na żaden serwer sieciowy.

Wbudowany serwer internetowy zapewnia każdemu posiadaczowi podłączonego do sieci komputera i standardowej przeglądarki internetowej dostęp do interfejsu urządzenia. Nie jest wymagana instalacja ani konfiguracja żadnego specjalnego oprogramowania, konieczne jest tylko posiadanie na komputerze jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej. Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Więcej informacji na temat drukowania strony konfiguracji znajdziesz w części Strony informacyjne.

Wyczerpujący opis możliwości i funkcji wbudowanego serwera internetowego znajduje się w części Wbudowany serwer internetowy.

HP Color Laserjet CP2020 Wbudowany serwer internetowy