Strony informacyjne

Strony informacyjne


Za pomocą panelu sterowania można wydrukować strony informacyjne, zawierające informacje na temat urządzenia i jego bieżących ustawień.

1.
Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
2.
Naciśnij przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Strony informacyjne) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Strony informacyjne), aby przejść do pozycji Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Strony informacyjne) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Strony informacyjne), aby wybrać opcję raportów, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wydrukować raport.
4.
Naciśnij przycisk X, aby wyjść z menu.

Dostępne są następujące strony informacyjne:


Strona demonstracyjna

Struktura menu

Strona konfiguracji

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych

Strona konfiguracji sieci

Raport o używaniu

Lista czcionek PCL

Lista czcionek PS

Lista czcionek PCL6

Raport o używaniu kolorów

Raport serwisowy

Raport diagnostyki
HP Color Laserjet CP2020 Strony informacyjne