Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM


Włącz urządzenie. Upewnij się, że po przeprowadzeniu sekwencji rozruchowej urządzenie znajduje się w stanie Gotowość. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie wykonaj następujące czynności:

1.
Wydrukuj stronę konfiguracji. Zobacz Strony informacyjne.
2.
Zapoznaj się z częścią dotyczącą zainstalowanych języków drukarki i elementów opcjonalnych na stronie konfiguracji i porównaj informacje ze stroną konfiguracji wydrukowaną przed zainstalowaniem modułu DIMM.
3.
Moduł DIMM może nie być zainstalowany prawidłowo. Powtórz proces instalacji.

lub

Moduł pamięci DIMM może być uszkodzony. Spróbuj użyć nowego modułu DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM