Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów

Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów


Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych.

HP Color Laserjet CP2020 note Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów UWAGA:

Gwarancja i umowa serwisowa HP nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek używania kaset drukujących innych producentów.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania nowej kasety drukującej firmy HP, zobacz Wymiana kaset drukujących. Aby przekazać zużytą kasetę do utylizacji należy postąpić zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowania nowej kasety.

HP Color Laserjet CP2020 Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów