Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji

Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji


Gdy zbliża się moment zakończenia eksploatacji kasety drukującej, wyświetlany jest komunikat Zamów materiały eksploatacyjne. Gdy kaseta drukująca osiągnęła moment zakończenia eksploatacji, wyświetlany jest komunikat Wymień materiały eksploatacyjne. W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca wymianę kasety, gdy wyświetlany jest komunikat Wymień materiały eksploatacyjne. W przypadku używania kasety, która osiągnęła moment zakończenia eksploatacji, mogą wystąpić problemy z jakością druku, a w związku z tym materiały drukarskie i toner z pozostałych kaset będą wykorzystywane nieefektywnie. Zapobiec temu może wymiana kasety drukującej po wyświetleniu komunikatu Wymień materiały eksploatacyjne.

Funkcja Automatyczna kontynuacja w programie HP ToolboxFX umożliwia kontynuowanie pracy urządzenia z wykorzystaniem kasety, której wymiana jest zalecana.

HP Color Laserjet CP2020 warning Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji OSTRZEŻENIE!

Używanie funkcji Automatyczna kontynuacja może powodować tworzenie wydruków o niezadowalającej jakości.

HP Color Laserjet CP2020 warning Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji OSTRZEŻENIE!

Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP w trybie ignorowania pustej kasety, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP. Informacje o gwarancji zawiera sekcja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą.

Funkcję Automatyczna kontynuacja można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby ponownego włączania funkcji po zainstalowaniu nowej kasety drukującej. Przy włączonej funkcji Automatyczna kontynuacja urządzenie automatycznie kontynuuje drukowanie, kiedy toner w kasecie drukującej osiągnie poziom, przy którym zalacana jest wymiana. Podczas używania kasety drukującej w tym trybie wyświetlany jest komunikat Włączony tryb ignorowania wymiany materiałów eksploatacyjnych. Po dokonaniu wymiany kasety drukującej na nową kasetę urządzenie wyłącza tryb ignorowania, dopóki inna kaseta nie osiągnie zalecanego poziomu wymiany.

Włączanie i wyłączanie funkcji ignorowania pustej kasety
1.
Otwórz program HP ToolboxFX.
2.
Kliknij folder Ustawienia urządzenia, a następnie stronę Ustawienia systemowe.
3.
Dla opcji Automatyczna konfiguracja wybierz wartość Włączone, aby włączyć tę funkcję. Aby ją wyłączyć, wybierz opcję Wyłączone.
Włączanie i wyłączanie funkcji ignorowania pustej kasety za pomocą panelu sterowania
1.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
2.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji), aby wybrać pozycję Ustawienia systemowe, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji), aby wybrać pozycję Jakość druku, a następnie naciśnij przycisk OK.
4.
Użyj przycisku strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji), aby wybrać pozycję Wymień materiały eksploatacyjne, a następnie naciśnij przycisk OK.
5.
Wybierz opcję Ignoruj, gdy brak, aby włączyć funkcję. Aby ją wyłączyć, wybierz opcję Zatrzymaj przy braku.
HP Color Laserjet CP2020 Drukowanie po osiągnięciu przez kasetę momentu zakończenia eksploatacji