Obsługa papieru

Obsługa papieru


Te opcje służą do konfigurowania ustawień domyślnych. Są to te same opcje, które są dostępne w menu panelu sterowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Menu panelu sterowania.

W przypadku braku materiału dostępne są następujące opcje obsługi zleceń drukowania:


Wybierz opcję Czekaj na załadowanie papieru.

Wybierz opcję Anuluj z listy rozwijanej Przy braku papieru, aby anulować zadanie drukowania.

Wybierz opcję Ignoruj z listy rozwijanej Czas przy braku papieru, aby wysłać zadanie drukowania do innego zasobnika.

W polu Czas przy braku papieru należy podać czas oczekiwania urządzenia przed podjęciem działania. Czas może wynosić od 0 do 3600 sekund.

HP Color Laserjet CP2020 note Obsługa papieru UWAGA:

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

HP Color Laserjet CP2020 Obsługa papieru