Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń


Dziennik zdarzeń to tabela zawierającą kody odpowiadające komunikatom o błędach wyświetlonym na panelu sterowania urządzenia wraz z krótkim opisem każdego błędu i liczbą stron wydrukowanych w momencie jego wystąpienia. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach zawiera sekcja Komunikaty panelu sterowania i alarmy o stanie urządzenia.

HP Color Laserjet CP2020 Dziennik zdarzeń