Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie urządzenia


Podczas drukowania wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się cząsteczki papieru, tonera i kurzu. Po pewnym czasie może to spowodować problemy z jakością druku, na przykład plamki toneru lub rozmazane wydruki. Urządzenie zostało wyposażone w tryb czyszczenia, który pozwala rozwiązać ten problem i zapobiec występowaniu kolejnych.

Czyszczenie urządzenia za pomocą oprogramowania HP ToolboxFX
1.
Otwórz program HP ToolboxFX. Zobacz 2.
Kliknij folder Ustawienia urządzenia, a następnie stronę Serwis.
3.
W obszarze Tryb czyszczenia kliknij przycisk Start, aby rozpocząć proces czyszczenia.

Urządzenie przetwarza pojedynczą stronę, a następnie po zakończeniu procesu czyszczenia powraca do stanu gotowości.

Czyszczenie urządzenia za pomocą panelu sterowania
1.
Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
2.
Naciśnij przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Czyszczenie urządzenia) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Czyszczenie urządzenia), aby zaznaczyć pozycję Obsługa.
3.
Naciśnij przycisk OK. Obok wybranej wartości pojawia się gwiazdka (*).
4.
Naciśnij przycisk strzałka w lewo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Czyszczenie urządzenia) lub strzałka w prawo (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Czyszczenie urządzenia), aby zaznaczyć pozycję Tryb czyszczenia.
5.
Naciśnij przycisk OK.
Czyszczenie urządzenia za pomocą wbudowanego serwera internetowego.
1.
Otwórz wbudowany serwer internetowy.
2.
Kliknij kartę Ustawienia.
3.
Kliknij menu Usługa.
4.
Kliknij przycisk Start.
HP Color Laserjet CP2020 Czyszczenie urządzenia