Angi dokumenteffekter

Angi dokumenteffekter


Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien Effekter.

Hvordan
Trinn du må utføre
Skalere en side så den passer på en valgt papirstørrelse
Klikk på Skriv ut dokumentet på, og velg deretter en størrelse fra nedtrekkslisten.
Skalere en side til en bestemt prosent av den faktiske størrelsen
Klikk på % av faktisk størrelse, og skriv deretter inn prosentandelen eller juster glidebryteren.
Skrive ut et vannmerke
a) Velg et vannmerke fra nedtrekkslisten Vannmerker. b) Hvis du bare vil skrive ut et vannmerke på den første siden, klikker du på Bare første side. Hvis du ikke gjør det, skrives vannmerket ut på alle sidene.
Legge til eller redigere vannmerker
HP Color Laserjet CP2020 note Angi dokumenteffekter MERK:

Skriverdriveren må være lagret på datamaskinen for at dette skal være mulig.

a) Klikk på Rediger i området Vannmerker. Dialogboksen Vannmerkedetaljer åpnes. b) Angi innstillingene for vannmerket, og klikk deretter på OK.
HP Color Laserjet CP2020 Angi dokumenteffekter