Samsvarserklæring

Samsvarserklæring


ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Produsentens navn:
Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer at produktet
Produktnavn:
HP Color LaserJet CP2020-serien
ID-nummer:2)
BOISB-0701-00
Inkludert: CB500A – 250-arks innskuff (ekstrautstyr)
Produktalternativer:
Alle
Tonerkassetter:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
oppfyller følgende produktspesifikasjoner:
SIKKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 + A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. klasse Laser/LED-produkt) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – klasse B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B) / ICES-003, 4. utgave
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilleggsinformasjon:
Produktet overholder herved kravene i EMC-direktivet 2004/108/EEC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og er derfor CE-merket HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Samsvarserklæring.
Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
1) Dette produktet er blitt testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2) Av lovgivningsmessige hensyn er produktet tildelt et ID-nummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.
Boise, Idaho 83713, USA
Desember 2007
Bare for forskriftsmessige henvendelser:
Kontakt i Europa
Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAKS +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tlf.: +1 208-396-6000)

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 Samsvarserklæring