Strømforbruk

Strømforbruk


I klar/hvilemodus reduseres energiforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser i tillegg til at det reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Du finner ENERGY STAR®-godkjenningen for dette produktet i produktdataarket eller spesifikasjonsarket. Du finner også en oversikt over godkjente produkter på:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

HP Color Laserjet CP2020 Strømforbruk