Papir

Papir


Dette produktet kan bruke resirkulert papir hvis papiret oppfyller retningslinjene i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

HP Color Laserjet CP2020 Papir